Digitale Tachograaf E-learning

Digitale Tachograaf

De regelgeving op het terrein van de rij- en rusttijden heeft tot doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, verbeteren van werkomstandigheden en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Om die doelen te realiseren zijn de regels op het terrein van de rij- en rusttijden in het leven geroepen. Die tijden moeten met de (digitale) tachograaf geregistreerd worden. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de regels zoals die gelden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het juist bedienen van de digitale tachograaf. De verschillende onderwerpen worden aan de hand van veel voorbeelden verduidelijkt. Daarnaast krijgen de deelnemers veel praktische tips.

Met de opgedane kennis is het mogelijk overtredingen, en daarmee dus ook boetes, te voorkomen.

Meld je direct aan!

Code 95 theorie cursus
Alle nascholingen worden zowel in Balk als in Sneek op verschillende locaties gegeven. Wanneer u zich opgeeft, ontvangt u het adres van de locatie.

Bij een E-learningcursus volgt de cursist thuis op de computer 4 uur zelfstudie + 3 uur klassikale theorieles. U krijgt per cursus in totaal 7 punten.

Begin- en eind datum / tijd

04-12-2023 van 18:00 tot 21:15


Locatie

Dinkla Verkeersopleidingen, kopeslagersstraat 15 8601 WL in Sneek