NIWO: Personeelsmanagement

NIWO: Personeelsmanagement

Voordat u aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dient u een zestal examens af te leggen. Zodra u alle examens heeft behaald, ontvangt u het getuigschrift dat u nodig heeft om uw Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen. Onderdeel hiervan is Personeelsmanagement

Personeelsmanagement: Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Examens

De opleidingsdagen zijn inclusief examens.

Begin- en eind datum / tijd

29-01-2022 van 08:30 tot 16:00


Locatie

Treemster, Bogermanstraat 3 8561 BK in Balk