CBR overweegt maatregelen om wachttijd rijexamens te verkorten

1 april 2022

Door corona hebben veel organisaties in Nederland lange wachttijden. Dat geldt helaas ook voor de praktijkexamens van het CBR. Het is goed om daarmee rekening te houden in je rijopleiding.

Wachttijden

De wachttijden voor het praktijkexamen van de auto stijgen razendsnel. Sterker nog: het CBR verwacht dat de reserveringstermijn tot de zomer oploopt. De recente lockdown leidde ertoe dat de opgelopen examenachterstanden niet inliepen. Bovendien kampt het CBR met fors ziekteverzuim. Een groot deel van de examinatoren zit thuis vanwege corona. Ook onder examenkandidaten is er sprake van uitval en zijn zij genoodzaakt het examen op de dag zelf af te zeggen. Als klap op de vuurpijl heeft ook het CBR – net als heel werkend Nederland – last van schaarste op de arbeidsmarkt.

Noodmaatregelen

Helaas is het probleem zo groot, dat het nog wel een tijd duurt voordat de wachtlijst is weggewerkt. In 2021 stelde het CBR al een aantal noodmaatregelen voor om de wachtlijsten het hoofd te bieden. Nu de wachttijden dermate de pan uitreizen, komen de noodmaatregelen in beeld. Deze maatregelen betreffen het tijdelijk stopzetten van de tussentijdse toets en het faalangstexamen. Ook het tijdelijk ophogen van de examenleeftijd van 17 jaar naar 18 jaar, behoort hiertoe. Het CBR is hierover in gesprek met ons als opleider, de rijschoolbranche, en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Advies aan de leerlingen van Dinkla Verkeersopleidingen B.V

Onze leerlingen adviseren we, niet anders dan normaal, om op tijd examens in te plannen. Uiteraard in goed overleg met ons als rij-opleider. Wij zijn op de hoogte van de actuele wachttijden, maar adviseren je om ook zelf de wachttijden in de gaten te houden.  Samen maken we de juiste inschatting wanneer je examengereed bent. Blijf kritisch en indien er extra rijlessen nodig zijn voor een goede kans van slagen, neem die lessen.