Klachtenregeling

Afhandeling van klachten binnen Dinkla Verkeersopleidingen
Dinkla Verkeersopleidingen B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden, heeft Dinkla Verkeersopleidingen B.V. een klachtenprocedure. Hieronder vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:
Dinkla Verkeersopleidingen B.V.
T.a.v. klachtenfunctionaris Mevr. T Ferbeek
Gaaikemastraat 49
8561 AM Balk

Klachtenprocedure

  • U stuurt uw klacht t.a.v. Mevr. T. Ferbeek (functionaris klachtenprocedure) naar: tjeppie@dinkla-balk.nl
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Dinkla Verkeersopleidingen B.V. die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • De schriftelijke bevindingen van de medewerker op uw klacht krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden per mail. Daarna neemt de functionaris binnen 5 werkdagen contact met u op om de klacht en de bevindingen van de medewerker met u te bespreken.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over de bevindingen. Deze schriftelijke reactie ontvangt u binnen 5 werkdagen na het bespreken met u van de klacht.
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel kan met een maximum van 10 werkdagen worden verlengd.
  • Op de hoogte stellen van de klachtenafhandeling. Nadat de klacht is behandeld, neemt de directie contact op met degene die de klacht heeft ingediend om deze op de hoogte te stellen van de wijze waarop de klacht wordt opgevolgd. En zodra de gemaakte afspraken zijn nagekomen, ondertekent de directie het actiepuntformulier voor akkoord.
  • Geschillen: voor geschillen kunt u zich wenden tot de BOVAG bemiddelingsbureau 0900-2692268, zie art, 7 van de algemene voorwaarden.
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld, zoals beschreven in onze privacy statement die vermeld staat op onze website dinkla-balk.nl