Ondernemersopleiding (NIWO – Spoed)

18 oktober 2018

Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), zijn er een aantal wettelijke eisen waar je aan moet voldoen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dien je een zestal examens af te leggen. Zodra je alle examens hebt behaald, ontvang je het getuigschrift dat je nodig hebt om jouw Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen. Met de NIWO – Spoedopleiding kun je in een korte tijd (ca. 3 weken) de opleiding doorlopen en daarna je examens afleggen.

Voor wie?

Voor personen die een bedrijf hebben, of willen starten, in het goederenvervoer. Tevens is deze opleiding geschikt voor leidinggevenden in deze sector, die hun vakkennis willen vergroten. Deze ondernemersopleiding (NIWO – Spoed) is speciaal voor personen die de opleiding in een kortere periode willen volgen om zo versneld de vakbekwaamheid te behalen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende 6 modules:

Bedrijfsmanagement
Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Calculatie
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Financieel management
Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wegvervoergoederen 1
WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Wegvervoer Goederen 2
Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Personeelsmanagement
Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Examen

Het aanvragen van je examens dien je zelf te doen bij het CBR. Dit kan middels je DigiD. Heb je geen DigiD? Dan kan je eventueel ook een aanmeldformulier downloaden. Dit formulier kun je downloaden op www.cbr.nl. Hier tref je ook de prijzen aan.

De examens Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Financieel Management en Wegvervoer goederen 1 en 2 worden digitaal afgenomen. Het examen Calculatie wordt schriftelijk afgenomen.

Voor elke module dient het examen met goed gevolg afgerond te worden, zijnde met een 6 of hoger. Zodra je alle examens hebt gehaald, ontvang je je diploma/getuigschrift. Deze heb je nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO (www.niwo.nl).

Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Na het behalen van alle modules ontvangt de deelnemer het Getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer, dat onbeperkt geldig is.

Extra informatie

Lesboeken
Alle lesboeken zijn inbegrepen bij de opleidingsprijs.

Naslagwerk voor examens
Ter voorbereiding op, tijdens en na de examens kun je gebruik maken van wet- en tekstboeken (naslagwerk). Deze boeken kosten € 150,- per set. Deze zijn extra te bestellen bij jouw inschrijving.

Examentraining
De examentraining is inbegrepen bij de opleidingsprijs.

Tijdsinvestering
Wij adviseren, naast de lesdagen, rekening te houden met hetzelfde aantal uren aan zelfstudie en examenvoorbereiding.

Opzet en opleidingsduur

De spoed opleiding bied je de mogelijkheid om in 11 dagen de gehele opleiding (alle 6 modules) te volgen. Je volgt in korte tijd (ca. 3 weken) klassikaal alle lessen in groepen van maximaal 15 personen.

Dag         Datum             Tijd
wo           09-01-2019     08:30-16:30
vr             11-01-2019       08:30-16:30
di             15-01-2019      08:30-16:30
di             22-01-2019     08:30-16:30
wo           23-01-2019     08:30-16:30
di             29-01-2019     08:30-16:30
wo           30-01-2019     08:30-16:30
do            31-01-2019      08:30-16:30
di             05-02-2019    08:30-16:30
wo           06-02-2019    08:30-16:30
do            07-02-2019    08:30-16:30