Onze instructeurs

Bij Dinkla Verkeersopleidingen B.V. werken we uitsluitend met gediplomeerde instructeurs. Allemaal hebben ze een enorme passie voor het lesgeven en helpen je in je eigen tempo zo snel mogelijk aan je rijbewijs!


Alicia de Jong

Alicia de Jong

Instructeur personenauto / Balk
Dorien Spek

Dorien Spek

Receptie / Balk
Edwin Kooistra

Edwin Kooistra

Instructeur voor alle rijbewijzen / Balk
Eize Wiersma

Eize Wiersma

Instructeur personenauto / Bolsward
Ellen Waterlander

Ellen Waterlander

Instructeur personenauto / Hemelum
Hassan Alsudani

Hassan Alsudani

Instructeur motor / Heerenveen
Henk Draaijer

Henk Draaijer

Theorie-instructeur bromfiets, auto & motor / Oosthem
Henk Jan Veldman

Henk Jan Veldman

Instructeur personenauto, E achter B & C1 / Sneek
Margon Schlangen

Margon Schlangen

Instructeur personenauto & motor / Balk
Martje Sieperda

Martje Sieperda

Administratie / Balk
Mirjam Reekers

Mirjam Reekers

Instructeur personenauto & docent code 95 / Folsgare
Paul Hester

Paul Hester

Instructeur vrachtauto / Bolsward
Ronald Franckena

Ronald Franckena

Instructeur vrachtauto / Leeuwarden
Rudi Fortuin

Rudi Fortuin

Instructeur vrachtauto / Folsgare
Sietse Hibma

Sietse Hibma

Instructeur vrachtauto / Minnertsga
Sjoerd Elzinga

Sjoerd Elzinga

Instructeur vrachtauto / Burgum
Stefan Kuperus

Stefan Kuperus

Instructeur E achter B / Balk
Thea Zwaan

Thea Zwaan

Instructeur personenauto / Koudum